Powiaty woj. Lubelskiego

Województwo lubelskie sklada sie z 24 powiatów - 20 ziemskich i 4 grodzkich:

 

Strona powstala dzieki dofinansowaniu udzielonego w ramach projektu “Turystyka - wspólna sprawa”, realizowanego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Predsiebiorczosci, wspólfinansowanego ze srodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego.