Rozrywka we Włodawie

Festiwal Trzech Kultur we Włodawie

" Do Włodawy nad Bugiem
chociaS raz trzeba przyjechać,
by później móc tu powracać".
Włodawa to wyjątkowe miejsce. Znajduje się na granicy trzech odmiennych
przestrzeni, na rozdroSu trzech róSnych światów. Jest punktem styku trzech religii:
chrześcijańskiej, prawosławnej, Sydowskiej. Zjawisku przenikania kultur zawdzięcza
swoją niezwykłość.
Raz w roku jesienią tę magiczność mogą poczuć wszyscy. Piętnastotysięczne
miasteczko jest wtedy na ustach wielu ludzi, tętni Syciem, błyszczy światłem
kultur...a to dzięki organizowanemu tu Festiwalowi Trzech Kultur.
Muzeum - główny jej gospodarz i organizator realizuje w ten sposób
ekumeniczny program ochrony, edukacji i promocji miejscowej tradycji pogranicza
kultur, tolerancji i koegzystencji twórców dziejów Włodawy.
Festiwal Trzech Kultur to niezwykła impreza łącząca przeszłość tego
magicznego, kresowego miasteczka z jego teraźniejszością. Ma ona swoją oryginalną
specyfikę. W czasie trzech dni zacierają się róSnice, trwa dialog kultur, który łączy,
fascynuje, inspiruje. To czas, gdy odbywają się koncerty i przedstawienia z udziałem
gwiazd największego formatu oraz liczne wystawy. Dopełnieniem "trzech dni z
gwiazdami" będą działania edukacji kulturalnej w postaci warsztatów i spotkań
teatralnych. Naszych uczestników nie moSna zawieść. Tworząc program
pamiętaliśmy, by wszystkim dostarczyć licznych atrakcji. By śmiechu, łez, emocji i
wzruszeń było co niemiara.
KaSda edycja festiwalu jest inna, kaSda ma swoje motto, myśl przewodnią...
Tym razem festiwal będzie chciał opowiedzieć o znakach - wyróSnikach religii
katolickiej i Sydowskiej, symbolach przynaleSności takich jak krzyS czy - zawsze
wiernym judaizmowi - mezuzom, tefilinom i cicitom. śyjemy bowiem w świecie
znaków, dość często nie zdając sobie z tego sprawy.
Jesteśmy przekonani, Se wspólnie odnajdziemy tu miejsce, "... gdzie biblijne
pieśni wiatr łączy z polską piosenką, słowiańskim Salem ..." i Sydowską nadzieją.
Dajmy się uwieść temu niezwykłemu klimatowi. Włodawa to naprawdę
magiczne miasto.
Zapraszamy do wspólnego z nami świętowania.

Włodawscy Muzealnicy

www.muzeum.wlodawa.metronet.pl
www.ftk-wlodawa.pl

Zaproszenie na XI FESTIWAL TRZECH KULTUR >>
Zapowiedź XI FESTIWALU TRZECH KULTUR >>
Program XI FESTIWALU TRZECH KULTUR >>

festiwal trzech kultur

Strona powstala dzieki dofinansowaniu udzielonego w ramach projektu “Turystyka - wspólna sprawa”, realizowanego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Predsiebiorczosci, wspólfinansowanego ze srodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego.