Zabytki pow. Wlodawskiego

Hanna

Od XVII w. nalezala do rodu Radziwillów, w XVIII w. weszla w sklad "panstwa slawatyckiego". Polozona jest na lewym brzegu Bugu, otoczona podmoklymi lakami i rozlewiskami laczacymi sie z rzeczka Zielawa.>
Drewniana, dawna cerkiew parafialna greckokatolicka p.w. Apostolów sw. Piotra i Pawla oraz sw. Dymitra Meczennika wzniesiona w latach 1739-1742 z fundacji Radziwillów. W 1945r. stala sie kosciolem rzymskokatolickim. XVIII-wieczne wyposazenie wnetrza kosciola tworza: krucyfiks, prospekt organowy i chór muzyczny, unikatowa polichromia malowana na plótnie naklejonym na deski przedstawiajaca sceny religijne w oprawie ilu-zjonistycznej architektury oraz malowany przed 1739 r. obraz Matki Boskiej Hanskiej.
Obok dzisiejszego kosciola znajduje sie owalny, otoczony parkanem cmentarz cerkiewny. Od frontu dawnej cerkwi usytuowana jest drewniana dzwonnica z 1739 r., wewnatrz której znajduja sie fragmenty snycerki z XVIII w. oraz fragmenty kilkunastu lichtarzy drewnianych i cynowych.
Murowana kapliczka z 1791 r., wzniesiona na pamiatke misji bazylianskiej z rzezba Najswietszej Marii Panny Niepokalanego Poczecia, dluta Tadeusza Szkodzinskiego. Wewnatrz niej znajduje sie krucyfiks datowany na 1791 r.
Przy drodze z Wlodawy do Slawatycz znajduje sie drewniana, kapliczka Swietego Józefa z XIX w., wewnatrz której znajduje sie rzezba sw. Józefa z Dzieciatkiem, z konca XVIII w.

Hansk

Murowana dawna cerkiew prawoslawna z 1882 r., zamieniona w latach 20-tych XX w. na kosciól rzymskokatolicki p.w. Sw. Rajmunda. Wewnatrz kosciola znajduja sie oltarze z 1716 r. autorstwa Szymona Slowikowskiego, przeniesione w sto lat pózniej z kosciola w Krasnymstawie, krucyfiks z lat 30-tych XVIII w., XVIII- wieczne ornaty oraz barokowo- kla-sycystyczna chrzcielnica z konca XVIII w.
Figura Najswietszej Marii Panny Niepokala- Kosciól w Hansku nego Poczecia z XVIII w,
poczatkowo ustawiona poza terenem przycerkiewnego cmentarza, obecnie znajduje sie na dziedzincu kosciola.
Murowana kapliczka z przelomu XVIII-XIX w.

Hola

Drewniana cerkiew prawoslawna p.w. sw. Paraskiewy i sw. Antoniego Peczerskiego z 1702 r. z bogatym wyposazeniem XVIII i XIX- wiecznym.
Dzwonnica z 1900 r.
Niewielki skansen gromadzacy zabytki miejscowej kultury
materialnej, stare chalupy i zagrody wiejskie, przedmioty codziennego uzytku. Znajduje sie w nim wiatrak "Kozlak".

Horostyta

Drewniana cerkiew parafialna greckokatolicka p.w. Podwyzszenia Krzyza Panskiego zbudowana na poczatku XVIII w. W wyniku wielokrotnych prac remontowych przeprowadzonych w XIX w., zatarciu ulegly pierwotne stylowe cechy swiatyni. W 1875 r. zamieniona na cerkiew prawoslawna. W cerkwi znajduja sie, m.in.: póznoklasycystyczny ikonostas z 1880 r. ze wspólczesnymi mu ikonami, dwa oltarze boczne z I pol. XVII w., feretron z
pol. XVIII W.

Kosyn

Murowany kosciól rzymskokatolicki p.w. Sw. Stanislawa Kostki z XIX w., dawna cerkiew prawoslawna w stylu bizantyjsko kla-sycystycznym z unikatowymi szatami liturgicznymi.

Lubien

Murowany kosciól parafialny p.w. sw. Mikolaja bpa wzniesiony w 1938 r. na miejscu dawnej cerkwi z czesciowo zachowanym wyposazeniem. W jego sklad wchodza m.in.: oltarz glówny datowany na okolo 1780 r., uzupelniony w pod koniec lat 20-tych XX wieku czesciami ikonostasu z 1851 r., dwa rokokowe krucyfiksy, gladki kielich z przelomu XVII i XVIII w., ornat z pol. XVIII w., zyrandol krysztalowy z przelomu XVIII i XIX w.
XIX-wieczny drewniany wiatrak "Kozlak" z zachowanym pierwotnym mechanizmem drewnianym.

Orchówek

Poaugustianski kosciól parafialny wraz z budynkami klasztornymi. Kosciól p.w. sw. Jana Jalmuznika, wzniesiony w latach 1770-1777 na skarpie doliny Bugu, wedlug proj. Pawla Fontany. Po kasacie zakonu w 1864 r. zostal zamieniony na cerkiew prawoslawna pozostal nia do 1914 r. Kosciolem parafialnym ponownie stal sie w 1931 r., od 1947 r. zarzadzany jest przez Ojców Kapucynów. W latach 1780-1799 wzniesiony zostal murowany, pietrowy klasztor, przylegajacy do kosciola, ulegl zniszczeniu wskutek osuniecia sie skarpy nadbrzeznej w 189Ir. Póznobarokowe wnetrze kosciola bylo pierwotnie ozdobione iluzjonisty czna polichromia z XIX w., zamalowana prawdopodobnie po 1887 r. Rokokowe wyposazenie pochodzi glównie z XVII, XVIII i XIX w. (np.: oltarz glówny z 1742 r., w nim cudowny obraz Matki Boskiej Orchowskiej Pocieszenia z przelomu XVI i XVII w), koronowanej szczerozlotymi koronami, poswieconymi przez Jana Pawla II w 1990 r.

Rózanka

Murowany, neogotycki kosciól parafialny p.w. Sw. Augustyna wzniesiony w latach 1908-1913 w miejscu wczesniejszej cerkwi. W kosciele znajduja sie, m.in. neogotycki oltarz z rzezbami Swietych Piotra i Pawla z pol. XVIII w., prospekt organowy z XVIII w., XVIII-wieczny obraz Matki Boskiej z Dzieciatkiem.
Zespól palacowy z XVIII w. ufundowany przez Ludwika Pocieja, od 1798 do 1945 r. rezydencja rodu Zamoyskich. Pierwotnie skladal sie z palacu, parku z brama, kordegarda i pawilonem oraz folwarku z czworobokiem zabudowan gospodarskich.
Murowany palac zostal wzniesiony wg projektu Józefa Pioli w 1716 r. Legenda glosi, ze sam car Piotr Wielki ufundowal budowe Palacu Ludwikowi Pociejowi, za jego wierna sluzbe. Po zakonczeniu I wojny swiatowej nie zdolano odrestaurowac Palacu, niektóre fragmenty wystroju architektonicznego i rzezbiarskiego przeniesiono do palacu mysliwskiego w Adampolu. Do chwili obecnej zachowaly sie tylko ruiny palacu oraz kamienna obudowa szkarpy od strony Bugu z dwupoziomowymi tarasami, w formie pólkolistych "bastionów".
Przekraczajac XIX-wieczna klasycystyczna brame parkowa zwiedzajacy wkraczaja na teren parku przypalacowego, w którym znajduje sie XIX-wieczny Pawilon w formie wiezy. Park stanowi pozostalosc XVIII-wiecznego ogrodu francuskiego, przeksztalconego na poczatku XIX w. w park angielski, prawdopodobnie przez szwajcarskiego ogrodnika Moeklina. Po dzis dzien rosna w nim drzewa, które pamietaja czasy swietnosci palacu. W poblizu bramy znajduje sie, przeznaczona dla strazy palacowej, kordegarda z XIX w.
XIX-wieczne zabudowania folwarczne, zgrupowane sa wokól prostokatnego dziedzinca. W ich sklad wchodza: 2 oficyny mieszkalne i dawna rzadcówka.

Sobibór - Stacja

Drewniana kaplica rzymskokatolicka p.w. Wniebowziecia Matki Boskiej wzniesiona po 1945 r. na miejscu wczesniejszej cerkwi greckokatolickiej, W jej wnetrzu znajduja sie zabytkowy, czesciowo dekompletowany, rokokowy oltarz glówny, drewniany paschal oraz drewniane lichtarze.

Sobibór

Muzeum Bylego Hitlerowskiego Obozu Zaglady, bedace Filia Muzeum Pojezierza Leczynsko Wlodawskiego, ze stala ekspozycja przedstawiajaca historie obozu od 1942 do 1943 roku. W miejscu obozu znajduje sie tablica pamieci osób hitlerowskich represji, pomnik, ziemny kopiec.

Uhrusk

Murowany kosciól parafialny p.w. Sw. Jana Chrzciciela wzniesiony w latach 1676 -1678 w miejscu wczesniejszego. Kaplica zostala wzniesiona w 1728 r. jako mauzoleum rodzinne z fundacji Barbary z Podoskich Kazimierzowej Krzywczyckiej. Po gruntownej restauracji i podwyzszeniu murów w 1837 r. zatarciu ulegly cechy stylowe budowli. W sklad zabytkowego wyposazenia swiatyni wchodza: rokokowy krucyfiks z XVIII w., eklektyczny oltarz glówny z rzezbami z XVIII w., XVII wieczny obraz Sw. Antoniego Padewskiego z Dzieciatkiem w XVIII-wiecznej srebrnej sukience, drewniany prospekt organowy z XIX w., lawa kolatorska z XVIII w., monstrancja i pacyfikal z 1734 r. Obok kosciola znajduje sie póznoklasycystycznyczna murowana dzwonnica z konca XVIII wieku.
XIX-wieczna drewniana, kapliczka z kamienna rzezba Sw. Jana Nepomucena.
Murowana, klasycystyczno-bizantynska z neoromanskimi i neogotyckimi elementami architektonicznymi, prawoslawna cerkiew parafialna p.w. Wniebowziecia Najswietszej Marii Panny wzniesiona w 1849 r. Zabytkowe wyposazenie cerkwi stanowia: ikonostas z 1875 r. uzupelniony w 1960 r. ikonami z cerkwi w Zberezu, zwienczenie ikonostasu pochodzace z pol. XVIII w., mosiezny pacyfikal.

Wlodawa

Murowany, póznoba-rokowy KOSCIÓL p.w. sw. Ludwika wzniesiony w latach 1739-1780 z fundacji Ludwika i Antoniego Pociejów, Flemingów i Czartoryskich, wg projektu architekta Pawla Fontany. Pod swiatynia znajduja sie krypty grobowe zakonników. Wnetrze kosciola zdobi pózno-barokowa polichromia z XVIII w. uwazana za dzielo malarzy paulinskich: braci Antoniego i Wojciecha Dobrzenieckich z Jasnej Góry i Gabriela Slawinskiego. Polichromia wykonana technika al fresco, przedstawia, m.in.: cykl scen z zycia sw. Ludwika, sceny z Nowego Testamentu, iluzjonistyczne oltarze i kopule oraz inne elementy architektoniczne. Rokokowe wyposazenie wnetrza kosciola stanowia, m.in.: murowany oltarz glówny z lat 1781-1802, z bogata kulisowa architektura i dekoracja snycerska tabernakulum, oltarze boczne, krucyfiks z 1781 r., obraz Cudu sw. Walentego z martwym dzieckiem ze szkoly Szymona Czechowicza z 1774 r., ambona i chrzcielnica z 1776 r., dwie lawki kolatorskie z konca XVIII w., stól oltarzowy z 1850 r., naczynia liturgiczne z XVIII i XIX w., rzezby Ojców i Doktorów Kosciola i wladców wykonane w latach 1776-1778. W oltarzu glównym znajduje sie obraz Matki Boskiej Czestochowskiej, w srebrnej sukni.

Wereszczyn

Drewniany kosciól rzymskokatolicki p.w. Swietego Stanislawa i Swietej Trójcy z XVIII w. z wyposazeniem z XVIII i XIX wieku, przy kosciele znajduje sie drewniana dzwonnica z poczatku ubieglego stulecia.
Cmentarz z neogotycka XIX wieczna kaplica grobowa Rudkowskich, wlascicieli Wereszczyna.

Wyryki Polód

Trzy drewniane WIATRAKI (kozlaki) z XIX w., oszalowane z zachowanymi mechanizmami drewnianymi, jeden z nich jest czynny.
Drewniana o konstrukcji slupowej KAPLICZKA z XIX w. Wewnatrz znajduje sie XIX wieczna rzezba sw. Jana Nepomucena.

Wytyczno

Drewniany KOSCIÓL PARAFIALNY p.w. sw. Andrzeja Bo-boli zbudowany na miejscu wczesniejszej cerkwi w 1949 r. z XVIII wiecznym, rokokowym oltarzem glównym, z rzezbami swietych Piotra i Pawla, rokokowym feretronem, krysztalowym zyrandolem z 1792 r., rokokowa monstrancja i puszka z konca XVII w.

Zalucze Stare

Dawny ZBÓR EWANGELICKI z polowy XX w. Od 1950 r. pelni funkcje publicznej kaplicy rzym.-kat. p.w. Matki Boskiej Ostrobramskiej. Wyposazenie wnetrza pochodzi z XVIII i XIX w.
Dwa drewniane WIATRAKI (kozlaki) z XIX w., z pierwotnym, drewnianym mechanizmem mlynarskim.

Zbereze

Murowana kaplica rzymskokatolicka z trzema XIX wiecznymi ikonami pochodzacymi z unickiej cerkwi.

 

Strona powstala dzieki dofinansowaniu udzielonego w ramach projektu “Turystyka - wspólna sprawa”, realizowanego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Predsiebiorczosci, wspólfinansowanego ze srodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego.