SZLAK PRZYRODNICZY

Lublin - Nadwieprzanski P.K. - Urszulin - Zalucze Stare - Poleski P.N. -Sobiborski P.K. - Hniszów - Brzezno - Chelmski P.K. - Chelm.

Trasa prowadzi po terenie Poleskiego Parku Narodowego i parków krajobra-wzowych. Umozliwia poznanie rzadkich zbiorowisk roslinnych oraz gatunków zwierzat, podlegajacych ochronie. Wiele osobliwosci swiata roslin i zwierzat mozna zobaczyc wylacznie w rezerwatach przyrody.

Lublin - Ogród Botaniczny UMCS z wieloma gatunkami rzadkich roslin, rezer­wat lesny "Stasin", najwieksze w Polsce stanowisko brzozy czarnej,

Nadwieprzanski P.K. - pow. 4,4 tys. ha, przelomowa dolina Wieprza przez podloze kredowe, kserotermiczne zbiorowiska roslinne.

Urszulin - osrodek dydaktyczny Poleskiego P. N.,

Zalucze Stare - osrodek muzealny Poleskiego PN., sciezka przyrodnicza "Spla­wy".

Poleski P.N.- pow. 9,7 tys. ha, utworzony w 1990 r., fragmenty tundry i laso-tundry, jeden z 2 parków narodowych na obszarach bagiennych, rzadkie gatunki zwierzat, niektóre z nich wpisane do "Polskiej czerwonej ksiegi zwierzat", rosliny bedace reliktami epoki polodowcowej.
Sciezki przyrodnicze: "Splawy", "Jez. Moszne", "Jez. Dlugie", "Perehod", przyrod­niczo-historyczna "Nalecz".

Sobiborski P.K. - pow. 9,7 tys. ha, naturalne kompleksy lesne, zbiorowiska ros­linne wodne i torfowiskowe, najwie­ksza w Europie populacje zólwia blot­nego.

Hniszów - pomnik przyrody "Dab Bol­ko", najwiekszy w regionie, liczacy po­nad 400 lat.

Brzezno - osrodek dydaktyczny Chelmskiego P.K., rezerwat torfowis­kowy "Brzezno".

Chelmski P.K. - pow. 14,0 tys. ha, to­rfowiska weglanowe na podlozu kre­dowym, kserotermiczne i wapieniolu-bne zespoly roslinne, jeden z najcen­niejszych obszarów tego typu w Euro­pie.

Chelm - siedziba dyrekcji Chelmskich Parków Krajobrazowych, rezerwaty: florystyczny "Stawska Góra" i torfowi­skowy "Bagno Serebryskie".

szlak przyrody

Szlak Historyczny >>

Strona powstala dzieki dofinansowaniu udzielonego w ramach projektu “Turystyka - wspólna sprawa”, realizowanego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Predsiebiorczosci, wspólfinansowanego ze srodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego.