Polskie Towarzystwo                                                                               
Turystyczno-Krajoznawcze
Zarząd Oddziału we Włodawie
Komisja Turystyki Kajakowej

Plan imprez na 2010 r.

 

I.  POWITANIE BOBRÓW

Termin: 1- 3 maj 2010 r.
Trasa (km): rz. Włodawka, rz. Krzewianka (Więzienny Rów)
A) spływ 2-dniowy; 34 km
1.05. - Kołacze - Adamki (17,5 km)
2.05. Szczęśniki - Adamki (16,5 km)
B) spływy 1-dniowe:rz. Włodawka, rz. Bug
01.05. Kołacze - Adamki (17,5 km),
02.05. Kołacze - Adamki (17,5 km),
03.05. Okuninka - Włodawa - Różanka (5 km+10 km)
Planowana liczba uczestników: A: 30 osób, B: po 30 osób

II. KAJAKIEM NA "ŚLIMAKI"

Termin: 22-23 maj 2010 r.
Trasa (km): Żłobek - Okuninka - Różanka; km 12 km + 15 km

  1. 22.05. Żłobek - Okuninka; rz. Tarasienka, Jez. Glinki - rz. Tarasienka - rz.   Włodawka (8+2+2)
  2. 23.05. Okuninka - Różanka; rz. Włodawka, rz. Bug (5+10)

Planowana liczba uczestników: 40 osób

III. PRZEZ BOBROWE WŁOŚCI

Termin: 5 czerwiec 2010 r.
Trasa (km): Osowa - Adamki;  rz. Krzemianka, rz. Włodawka - 15 km (12+3)
Planowana liczba uczestników: 30 osób
Uwagi: Spływ o podwyższonym stopniu uciążliwości - dla osób dorosłych.

IV. BUGIEM I UHERKĄ NA BOLKOWANIE

Termin: 14 sierpień 2010 r.
Trasa (km): Świerże - Siedliszcze;  rz. Bug, rz. Uherka - 22 km
Planowana liczba uczestników: 40 osób
Uwagi: Spływ koordynowany w ramach Festynu gminy Ruda-Huta ze spływem Uherką i innymi imprezami.

V. CYKL SPŁYWÓW "LATO NA BUGU"

V.1. - 26-27 czerwiec 2010 r. - POWITANIE LATA
Trasa (km): Wola Uhruska - Wołczyny - Włodawa; rz. Bug; 60 km (33+27)
Planowana liczba uczestników: 30 osób
Uwagi: Nocleg 26/27.06. w Wołczynach we własnych namiotach lub w ośrodku nad Jez. Białym.

V.2. -  17 lipiec 2010 r. - W OBNIŻENIU DUBIENKI
Trasa (km): Dubienka - Uchańka; rz. Wełnianka, rz. Bug - 15 km
Planowana liczba uczestników: 30 osób

V.3. -  31 lipiec  2010 r. - GRANICZNE MOSTY
Trasa (km): Uchańka - Świerże; rz. Bug - 30 km
Planowana liczba uczestników: 30 osób

V.4. 7 sierpień 2010 r. RZEŁOM ŁUKU UHRUSKIEGO
Trasa (km): Rudka - Zbereże ; rz. Uherka, rz. Bug - 26 km
Planowana liczba uczestników: 30 osób

V.5. 4-5 wrzesień 2010 r. - POŻEGNANIE LATA
Trasa (km): Kuzawka - Kodeń - Michalków; rz. Bug - 53 km (34+19)
Planowana liczba uczestników: 30 osób
Uwagi: Nocleg 4/5.09. na kempingu w Kodniu.

Szczegółowe warunki uczestnictwa i programy w regulaminach imprez. 
Organizator, zgłoszenia: Komisja Turystyki Kajakowej ZO PTTK we Włodawie,
22-200 Włodawa, ul. Żołnierzy WiN 25, tel. 82-572 17 09.
Przewodniczący Komisji: j.tworek4@upcpoczta.pl 

Strona powstala dzieki dofinansowaniu udzielonego w ramach projektu “Turystyka - wspólna sprawa”, realizowanego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Predsiebiorczosci, wspólfinansowanego ze srodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego.