Wycieczki

Wycieczki po okolicy

Dookola Jeziora Bialego

dł. 5km, 2 godz. brzegiem jeziora
Jezioro Białe można okrążyć idąc pieszo (lub jadąc rowerem czy samochodem)aswaltową szosą otaczającą akwen z trzech stron, a także korzystając z szosy Chełm Włodawa. Na pokonanie tego 8-kilomentrowego odcinka w spacerowym tempie należy przeznaczyć ok. 4 godzin.
Powierzchnia jeziora wynosi 106,4 ha, długość 1616 m, szerokość 806 m, obwód 4262 m, maksymalna głębokość 33,6 m.

Dookola Jeziora Czarnego

dł. 7km, 3 godziny
Jezioro Czarne , a także jego brzegi w promieniu 100 m zaprojektowano jako rezerwat florystyczny. Występują tu rzadkie gatunki roślin siedlisk żyznych w wodzie, m.in.: grzybienie północne, unoszące się swobodnie, a także dwie roślinki, których botaniczne nazwy brzmią egzotycznie, tj.: nasiężał pospolity i podejrzon rutolistny. Na polankach pojawiają się brzozy, włosienicznik krążolistny, jezierza morska oraz na torfowisku turzyca punktowana, jedyne stanowisko na strzeliste jałowce, a w poszyciu brusznice, paproć, chronione widłaki, tworzące wraz z innymi gatunkami ładne kompozycje florystyczne.

Nad jeziora: Glinki i Święte

dł. 7 km, 3,5 godz.
Jezioro Glinki składa się z dwóch basenów, oddzielonym nieznacznym zwężeniem. Północna część jest głębsza (prawie 9m), zaś w partii południowej akwenu dno osiąga zaledwie 3,2 m. Powierzchnia zbiornika została zmniejszona sztucznie przez człowieka po zmianie biegu zmieliorowanej Tarasienki.
Niemal dookoła jeziora widoczna jest trasa wyznaczająca dawny jego zasięg. Brzegi zbudowane są z piasków i żwirków. Szuwary nie występują tu zbyt obficie, z wyjątkiem strony zachodniej, gdzie rośnie tatarak, manna wodna, trzcina i pałka.
Woda w jeziorze jest brunatnobura, o małej przezroczystości. Żyją w niej: leszcz, sandacz, karp, amur, płoć, lin i inne gatunki ryb.

Jezioro Święte Liczące niespełna 6 ha powierzchni, na stosunkowo dużą głębokość 9,6 m. Dostęp do wody możliwy jest jest ze wszystkich stron. Od północy i północnego-wschodu przylega do brzegu łąka wyznaczająca dawny zasięg zbiornika.
Woda ma kolor brązowy o słabej przezroczystości. Wśród gatunków ryb przeważają tu: karp, lin i szczupak. Warto chwilę odpocząć, podziwiając grzybienie białe rosnące w małych zatoczkach, tuż za pasem nikłego sitowia.

Do Orchówka

W obie strony 10 km, 5 godzin ze zwiedzaniem Orchówka, dokąd zdążamy, kościól stoi na wysokim brzegu głęboko wxiętego starorzecza Bugu, zwanego przez miejscową ludność bużyskiem, tworząc niezwykle malowniczą pętlę. Starorzecze stanowi pozostałość dawnego korytarza rzeki, która płynęła tędy jeszcze w XIX wieku, kiedy to w 1891 roku, w wyniku podmycia skarpy przez wezbrane wody, runeły klasztorne zabudowania. Przez zmianę koryta przez rzekę bużysko stało się orginlnym stawem powoli zarastającym.

Do Włodawy

14-16 km w obie strony (w zalezności od wariantu 6-8 godz. wraz ze zwiedzaniem).

Zobacz: Wlodawa

Strona powstala dzieki dofinansowaniu udzielonego w ramach projektu “Turystyka - wspólna sprawa”, realizowanego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Predsiebiorczosci, wspólfinansowanego ze srodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego.