BANKOMATY

Kredyt Bank
ul. Pilsudskiego 33
ul. Przechodnia 22

PKO BP
ul. Pilsudskiego 31

Pekao SA
ul. Pilsudskiego 53
ul. Rynek 4

Bank Spóldzielczy w Parczewie oddzial we Wlodawie
ul. 11 listopada 3

Orientacyjny plan rozmieszczenia bankomatów

 

Strona powstala dzieki dofinansowaniu udzielonego w ramach projektu “Turystyka - wspólna sprawa”, realizowanego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Predsiebiorczosci, wspólfinansowanego ze srodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego.