Urzedy i instytucje

URZEDY

Urzad Miejski
Al. J. Pilsudskiego 41
tel. (082) 57 21 444
fax. (082) 57 22 454
www.um.wlodawa.pl

Starostwo Powiatowe
Al. J. Pilsudskiego 24,
tel. (082) 57 21 510
www.powiat.wlodawa.pl

Powiatowy Urzad Pracy
Al. J. Pilsudskiego 55
tel. (082) 57 22 441
www.pup.wlodawa.pl

Urzad Skarbowy,
ul. Czworobok 18/24,
tel. (082) 57 24 400
www.us.wlodawa.pl

Urzad Gminy we Wlodawie,
Al. Jana Pawla II 22
tel/fax (082) 57 21 234
www.gmina-wlodawa.pl


OSWIATA

Miejskie Przedszkole Integracyjne
ul. Szkolna 5
tel. (0 82) 572 22 231

Szkola Podstawowa nr 1
ul. Szkolna 7
tel. (082) 57 21 068

Szkola Podstawowa nr 2
ul. Kopernika 3
tel. (082) 57 21 345
www.sp2wlodawa.pl

Szkola Podstawowa nr 3
os. Kleeberga, ul. prof. Sierpinskiego 4,
tel. (082) 57 21 138
www.sp3.w.pl

Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Partyzantów 13
tel. (082) 57 21 336

Publiczne Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanislawa Konarskiego
ul. Szkolna 7
tel. (082) 57 21 068
www.pg1.wlodawa.elbi.pl

Publiczne Gimnazjum nr 2
ul. Szkolna 1
tel. (082) 57 25 777
www.pg2wlodawa.neostrada.pl

I Liceum Ogólnoksztalcace
ul. Szkolna 1
tel. (082) 57 21 023
www.1lo.wlodawa.pl

Zespól Szkól Zawodowych
i II Liceum Ogólnoksztalcace Wlodawa

ul. Modrzewskiego 24a
tel. (082) 57 21 488
www.2lo.wlodawa.pl
www.zsz.wlodawa.prv.pl

Zespól Szkól Rolniczych
Korolówka-Osada
tel. (082) 57 17 220
www.zsr-korolowka.pl

Przedszkole Miejskie Nr 1
ul. Slowackiego 16
tel. (082) 57 22 459

Warsztat Terapii Zajeciowej
ul. Sztabowa 3
tel. (082) 57 21 470

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Przechodnia 13
tel. (082) 5721-103
mbpwlodawa.blox.pl

Biblioteka Pedagogiczna
ul. Sierpinskiego 4
tel. (082) 5722-453


INNE INSTYTUCJE

Muzeum Pojezierza Leczynsko - Wlodawskiego
ul. Czerwonego Krzyza 7
tel. (082) 57 22 178
www.muzeum.wlodawa.metronet.pl

Osrodek Sportu i Rekreacji we Wlodawie
22-200 Wlodawa
ul. Szkolna 4
tel. 082 57 21 259
fax. 082 57 22 584
www.osir.wlodawa.pl

Zespól Opieki Zdrowotnej (szpital)
Al. J. Pilsudskiego
tel. (082) 57 21 333
tel. (082) 57 21 231
tel. (082) 57 21 232
tel. (082) 57 21 233

Przychodnia Rejonowa Specjalistyczna
Al. J. Pilsudskiego
tel. (082) 57 21 333
tel. (082) 57 21 231
tel. (082) 57 21 232
tel. (082) 57 21 233

Dzial Pomocy Doraznej
Al. J. Pilsudskiego
tel. 999

Przychodnia Stomatologiczna
ul. 1000-lecia PP 13
tel. (082) 57 21 779

Poczta Polska SA Wlodawa
ul. 11 listopada 6
tel. (082) 57 21 744
tel. (082) 57 21 574
tel. (082) 57 21 123

Urzad Telekomunikacji Polskiej SA Wlodawa
ul. 11 listopada 6
tel. (082) 57 21 337
tel. (082) 57 21 357

Komenda Powiatowa Policji
Al. J. Pilsudskiego 51
tel. (082) 57 21 100

Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy Pozarnej
ul.1000-lecia PP 8
tel. (082) 57 21 008

Prokuratura Rejonowa
Al. J. Pilsudskiego 41
tel. (082) 57 21 211

Sad Rejonowy
ul. Sejmowa 7
tel. (082) 57 21 524
tel. (082) 57 21 523
tel. (082) 57 21 343

Dworzec PKS Wlodawa
ul. Chelmska
tel. (082) 57 24 650

Dworzec PKP Wlodawa-Orchówek
tel. (082) 57 21 580

Lecznica dla zwierzat
ul. Suchawska 5
tel. (082) 57 21 446

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Al.J.Pilsudskiego 66
tel. (082) 57 21 405

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej
Al. J. Pilsudskiego 41
tel. (082) 57 21 321

KOSCIOLY

Parafia Rzymskokatolicka pw. sw. Ludwika
Klasztor Ojców Paulinów
ul. Klasztorna 7
tel. (082) 57 21 366
www.wlodawa.paulini.pl

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najswietszego Serca Jezusowego
ul. Chelmska 20
tel. (082) 57 24 061
www.nsj.elbi.pl

Parafia Prawoslawna
ul. Koscielna 15
tel. (082) 57 21 750
cerkiew.wlodawa.pl

Strona powstala dzieki dofinansowaniu udzielonego w ramach projektu “Turystyka - wspólna sprawa”, realizowanego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Predsiebiorczosci, wspólfinansowanego ze srodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego.