Szlaki rowerowe regionu Lubelskiego

. Nadbuzanski Szlak Rowerowy - JANÓW PODLASKI - WLODAWA- HRUBIESZÓW, dl. 288km,

[Park Krajobrazowy Przelom Bugu (Janów Podlaski, Pratulin) ->Koroszczyn -> Nadbuzansk- Obszar Chronionego Krajobrazu (Kobylany, Kostomloty, Koden -> Dobromysl -> Nadbuzanski Obszar Chronionego Krajobraz (Jableczna, Slawatycze, Kuzawka) -> Hanna --> Nadbuzanski Obszar Chronionego Krajobrazu (Dolhobrody, Stawki) -> Rózanka -> Szuminka -> Suszno -> Wlodawa -> Okuninka -> Osowa -> Kosyn -> Majdan Stulenski -> Wola Uhruska -> Chelmski Park Krajobrazowy (Zalin, Dobrylów) -> Swierze -> Chelmski Obszar Chronionego Krajobrazu -> Dorohusk -> Turka -> Husynne -> Kolemczyce -> Uchanka -> Rogatka -> Garbowiecko - Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu (Dubienka) -> Strzelecki Park Krajobrazowy (Starosiele, Maziamia Strzelecka) -> Stefankowi-ce -> Annopol -> Nadbuzanski Obszar Chronionego Krajobrazu (Szpikolosy) -> Hrubieszów];

. WLODAWA - OKUNINKA - WOLA UHRUSKA, dl. okolo 40 km

[Wlodawa ul. Kraszewskiego -> most na rzece Wlodawka -*>Okuninka -> J. Biale -> Zlobek Maly -> J. Wspólne (Rezerwat "Zólwiowe Blota" - wieza widokowa, zadaszenie turystyczne) -> Sobibór -+ Rezerwat "Jezioro Bmdzieniec" -> Rezerwat " Trzy Jeziora" -> Stulno -> Majdan Stulenski (Park Podworski) -> Rezerwat "Maloziemce" -> Wola Uhruska (wzniesienie "Pomnik") -> Wola Uhruska GOKSiR (zadaszenie)];

. LUBLIN-WOLA UHRUSKA, dl. 120 km;

Jakubowice murowane -> Zawieprzyce ->Załucze Str. ->Urszulin ->Wereszczyn ->Wojciechów -> Wola Uhruska

Opis trasy

Szlak prowadzi przez Wyżynę Lubelską wzdłuż dolin rzecznych Ciemięgi i Bystrzycy a następnie przez Międzynarodowy Rezerwat Biosfery "Polesie Zachodnie", w którego centralnej części położony jest Poleski Park Narodowy oraz parki krajobrazowe: Poleski i Pojezierza Łęczyńskiego. Trasa umożliwia poznanie pięknej krainy jezior, bagien i torfowisk z ogromnym bogactwem fauny i flory.

. EDUKACYJNA SCIEZKA ROWEROWA "MIETULKA", dl. 21 km

[Wytyczno -> Pieszowola -> Wytyczno].

 

. Szlak przez Sobiborski Park Narodowy dł. 33km

Okuninka -> bek Mały - >Sobibór PKP ->Stulno -> Majdan Stuleński -> Wola Uhruska

Opis trasy

Rowerowa wędrówka przez rozległy kompleks Lasów Sobiborskich, w którym znajdują się bardzo cenne przyrodniczo jeziora, objęte ochroną rezerwatową, dostarczy turyście niezapomnianych wrażeń. Większa część trasy prowadzi po śródleśnych drogach. Końcowy odcinek wiedzie przez malownicze pola i łąki, przyjegające do doliny Bugu. Na szlaku znajdują się zadaszenia turystyczne i dwie wierze widokowe.

Trasa Janów Podlaski - Włodawa

Trasa Janów Podlaski-Wlodawa o dlugosci 146 km stanowi I etap Nadbuzanskiego Szlaku Rowerowego biegnacego z Janowa Podlaskiego do Hrubieszowa (288 km). Szlak znakowany kolorem czerwonym, przebiega przez wschodnia czesc województwa lubelskiego, w sasiedztwie rzeki Bug, wyznaczajacej granice Polski z Bialorusia. Sa to tereny Niziny Podlaskiej i Polesia Zachodniego.

Trasa umozliwia poznanie nadbuzanskiej przyrody i krajobrazu. Bug jest nieuregulowana i jedna z nielicznych duzych rzek w Europie, która zachowala naturalny charakter. Czyste powietrze, uroczy krajobraz oraz bogactwo flory i fauny stwarzaja doskonale warunki do wypoczynku na lonie natury, z dala od zgielku miast.

Region moze sie równiez poszczycic cennymi obiektami dziedzictwa kulturowego m.in. cerkwiami i fortami twierdzy brzeskiej. Sanktuaria w Jablecznej, Pratulinie, Kostomlotach i Kodniu sciagaja tlumy wiernych, a slynna stadnina koni czystej krwi milosników koni. Obszarten charakteryzuje sie dobrze zachowana drewniana zabudowa wsi.

Uwage zwraca wielokulturowosc i wieloreligijnosc nadbużanskich obszarów. To miejsce styku kultury wschodu i zachodu. Świadectwem wzajemnego przenikania sie kultur sa zachowane światynie i cmentarze.
Szlak Nadbużanski łączy sie z istniejacymi na tym terenie szlakami rowerowymi i pieszymi. Trase poprowadzono drogami o nawierzchniach zarówno utwardzonych, jak i gruntowych. Zminimalizowano jej przebieg drogami wojewódzkimi o znacznym natezenieu ruchu samochodowego na rzecz dróg gruntowych, których przebycie przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych moze byc utrudnione. Bylo to jednak konieczne ze wzgledu na bezpieczenstwo turystów.

 

Szlak rowerowy "STYKIEM GRANIC"

Polska - Białoruś - Ukraina
Trasa przy rzece Bug relacji Dubnik - Różanka o dł. 26,2 km

 

 

Nadbużańskie tereny stwarzaja również możliwości uprawiania kajakarstwa, turystyki pieszej, konnej i wędkowania.

 

 

Strona powstala dzieki dofinansowaniu udzielonego w ramach projektu “Turystyka - wspólna sprawa”, realizowanego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Predsiebiorczosci, wspólfinansowanego ze srodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego.