Wędkarstwo

Ważniejsze lowiska w powiecie Włodawskim:

rzeki:

Bug, Włodawka, Tarasienka

jeziora:

Glinki, Lipiniec, Swięte, Wiązowiec, Hańskie

zbiorniki retencyjne:

Wytyckie, Zahajki, Mosty

 

Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego

ul. Przechodnia 22, 22-200 Włodawa,

te. (082) 572 5725 w godz. do 15.00 do 17.00

tel. domowy (082) 5723 410

Strona powstala dzieki dofinansowaniu udzielonego w ramach projektu “Turystyka - wspólna sprawa”, realizowanego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Predsiebiorczosci, wspólfinansowanego ze srodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego.