Pola namiotowe

Pole namiotowe "Pod topolami" Okuninka XI-15

Pole namiotowe "Honoris" Okuninka VIII 22

Pole namiotowe "Tramp" Okuninka XI 23

Pole namiotowe Policji Okuninka XI-17

Pole namiotowe "U Ziuty" Okuninka IX - 20

 

Strona powstala dzieki dofinansowaniu udzielonego w ramach projektu “Turystyka - wspólna sprawa”, realizowanego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Predsiebiorczosci, wspólfinansowanego ze srodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego.