Gmina Wola Uhruska

Urząd Gminy Wola Uhruska,
22-230 Wola Uhruska, ul. Parkowa 5
tel./fax(0-82)5915003
wolauhruska@lubelskie.pi,
http://wolauhruska.prv.pl

Gmina Wola Uhruska leży we wschodniej części powiatu włodawskiego, wzdłuż rzeki Bug, będącej zarazem granicą państwa. Obszar gminy to 151 km , a liczba mieszkańców wynosi 4700 osób. Gmina ma charakter rolniczy. Nadbużańskie położenie i zajmujące blisko połowę gminy lasy sprzyjają rozwojowi turystyki, która jest wiodącym kierunkiem rozwoju gminy. Potencjalnym inwestorom gmina oferuje obiekty i tereny do zagospodarowania.

Warto zobaczyć

 • Cerkiew prawosławna, obecnie kościół rzymskokatolicki p.w. św. Stanisława Kostki w Kosyniu, wraz z otaczającym drzewostanem. Dawna cerkiew parafialna prawosławna, wzniesiona w latach 1889-1890 w stylu
  bizantyjsko - klasycy- Kościół w Woli Uhmskiej
  stycznym, murowana. W 1946 r. zamieniona na kościół parafialny z unikatowymi szatami liturgicznymi. Odpust 18.09.

 • Drewniane chaty wiejskie i zabudowania gospodarcze z początku XX w. w Kosyniu.

 • Kościół parafialny p.w. Św. Jana Chrzciciela w Uhrusku. Kościół zbudowany na miejscu wcześniejszego w 1678 r. Kaplica północna wzniesiona w 1728 r. Druga kaplica i zakrystia oraz kruchta dobudowane w 1954 r. Ołtarz główny zdobią późnobaro-kowe rzeźby z połowy XVIII wieku. W ołtarzu są dwa zabytkowe obrazy: Matki Boskiej Szkaplernej pochodzący z XVII wieku (z metalową sukienką i z koronkami) oraz Chrzest Chrystusa w Jordanie z końca XII wieku. W bocznych ołtarzach umieszczone są: obraz św. Antoniego Padewskiego z II połowy XVII wieku, obraz św. Ksawerego z XIX w., obraz św. Walentego biskupa z początku XIX w. oraz obraz przedstawiający Św. Rodzinę. Rzeźbiona w drewnie chrzcielnica pochodzi z początku XIX wieku. W prezbiterium ustawiona jest ława kolatorska z XVIII wieku, utrzymana w konwencji rokokowej.Obok kościoła, od strony ulicy stoi dzwonnica murowana, podobnie jak kościół, o wystroju późnoklasycystycznym. Przeźrocza dzwonowe drugiej kondygnacji zamknięte są półkoliście, dach namiotowy, kryty blachą. Na placu kościelnym rosną stare drzewa z okazem lipy drobnolistnej, ujętej w rejestrze jako pomnik przyrody. Odpust 24.06.

 • KIasycystyczno-bizantyjska cerkiew prawosławna p.w. Wniebowzięcia NMP w Uhrusku (1849), murowana, bogato zdobiona detalami architektonicznymi wraz plebanią, kapliczką drewnianą i najstarszą częścią cmentarza.

 • Kapliczka Św. Jana Nepomucena w Uhrusku drewniana z I poł. XIX w.

 • Pozostałości zespołu pałacowo - parkowego z XVI II - XIX w. w Stulnie.

 • Murowana kaplica rzymskokatolicka w Zbereżu z trzema XIX -wiecznymi ikonami pochodzącymi z cerkwi unickiej.

 • Drewniane chaty wiejskie i zabudowania gospodarcze z początku XX w. w Zbereżu.

 • Pomnik poświęcony żołnierzom WiN Obwodu Włodawskiego w Zbereżu.

 • Miejsce śmierci "Żelaznego" Edwarda Taraszkiewicza z 6X1951 r.wZbereżu.

Strona powstala dzieki dofinansowaniu udzielonego w ramach projektu “Turystyka - wspólna sprawa”, realizowanego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Predsiebiorczosci, wspólfinansowanego ze srodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego.