Gminy pow. łęczyńskiego

Gmina Cyców

Gmina Cyców położona jest we wschodniej części powiatu łęczyńskiego, zajmuje obszar Równiny Łęczyńsko - Włodawskiej o powierzchni 14 787 ha i liczy ok. 7 800 mieszkańców. W jej skład wchodzi 29 administracyjnie wydzielonych miejscowości.

ZABYTKI

Dawna cerkiew unicka p.w. św. Michała Archanioła - położona w centralnej części Cycowa, zbudowana w latach 1860- 1870. Od 1918 r. kościół rzymsko-katolicki p.w. św. Józefa. W Kolonii Garbatówka znajduje się park podworski z drzewami - białodrzew i lipa białolistna oznaczona w 1985 r. jako pomnik przyrody. Kopina - dawne dobra Wólki Nadrybskiej. W Kopnie warto obejrzeć cztery figury , w tym murowaną z 1905 r. Rezerwat wodno-torfowiskowy Świerszczów - utworzony w 1959 r. w pobliżu miejscowości o tej samej nazwie. Ponadto w Świerszczowie znajduje się Świątynia drewniana - o konstrukcji zrębowej, wewnątrz obraz Najświętszej Marii Panny z połowy XVII w. malowany na desce.

Cyców

Gmina Puchaczów

Gmina Puchaczów położona jest w centralnej części powiatu łęczyńskiego, w obrębie dwóch jednostek fizjograficznych: Pojezierza Łęczyńsko - Włodawskiego i Równiny Dorohuskiej. Zajmuje powierzchnię 91,7 km i liczy ok. 4 950 mieszkańców. W jej skład wchodzi 17 miejscowości.

ZABYTKI

Późnobarokowy kościół p.w WNMP w Puchaczowi z 1778 r. o wnętrzu głównie barokowym. W 1854 r. powstała murowana dzwonnica. Obok plebania z 1809 r. przebudowana na początku XX w.

Kolumna ceglano-kamienna w Puchaczowi z połowy XIX w. nawiązująca do zwyczajów galicyjskich. Zespół folwarczno-dworski w Ciechankach Łańcuchowskich pochodzący z II połowy XIX w. W skład którego wchodzą m.in. malowniczy park, najstarsze drzewo; jesion, liczy sobie około 200 lat. Grobowiec kamienny w Nadrybiu z okresu neolitu, odkryty w 1999 r. , pochodzi z kultury amfor kulistych.

puchaczow

Gmina Spiczyn

Gmina Spiczyn położona jest w zachodniej części powiatu łęczyńskiego. Część jej obszaru wchodzi w skład Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego, usytuowanego w malowniczej dolinie Wieprza. Zajmuje powierzchnię 83 km, zamieszkuje ją ok. 5 260 osób. W jej skład wchodzi 13 miejscowości. ZABYTKI

Zespół parkowo - pałacowy w Zawieprzycach: ruiny zamku z XVII w., barokowa kaplica z końca XVII w., lamus z I poł. XVII w., ruiny klasycystycznej oranżerii z I poł. XIX w., oficyna barokowa z XVII w.

Pałac Sonnenbergów w Kijankach z XIX w.,

Kościół parafialny p.w. św. Anny w Kijankach wybudowany w latach 1686-1723,

Grobowiec rodziny Skłodowskich na cmentarzu w Kijanach

spiczyn

Gmina Milejów

Gmina Milejów położona jest w południowej części powiatu łęczyńskiego. Powierzchnia gminy wynosi 115,7 km i liczy ok. 9 270 mieszkańców. W jej skład wchodzi 24 sołectwa

ZABYTKI

Kościół Parafialny p.w WNMP w Milejowie wybudowany w latach 1855 - 1859, Cmentarz - założony w II połowie XIX w..

Dwór w Jaszczowie - drewniany, parterowy, na rzucie prostokątnym, od strony frontu ganek z dwoma parami kolumn, wybudowany w początkach XIX w.

Dworzec kolejowy w Jazczowie - murowany w latach 80-tych XIX w. będący jedną ze stacji Kolei Nadwiślańskiej.

Dwór murowany w Łańcuchowie z 1903-1904 r. wybudowany w stylu zakopiańskim.

Dwór w Łysołajach murowany w stylu eklektycznym, wybudowany około 1904 r. przez Tomasza Augusta Popławskiego.

milejow

Gmina Ludwin

Gmina Ludwin położona jest na północy powiatu łęczyńskiego otwierając malownicze krajobrazy Pojezierza Łęczyńskiego i Poleskiego Parku Narodowego. Obszar gminy obejmuje 12 051 ha i liczy ok. 5030 mieszkańców. W jej skład wchodzi 21 miejscowości.

ZABYTKI

Dworek z 1884 r. i spichlerz z 1888 r. w Ludwinie wzniesiony przez ówczesnego właściciela dóbr łęczyńskich Jana Gotliba Blocha.

Zespół dworsko - parkowy w Kaniwoli z XIX w. z pięknym drzewostanem

Cerkiew prawosławna p.w. św. Mikołaja w Dratwie z około 1880 r. do cerkwi prowadzą pozostałości zabytkowej alei. Nieopodal cerkwi znajduje się dom duchowieństwa z XIX w.

Strona powstala dzieki dofinansowaniu udzielonego w ramach projektu “Turystyka - wspólna sprawa”, realizowanego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Predsiebiorczosci, wspólfinansowanego ze srodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego.