Powita łęczyński

powiat leczynski mapa herb powiatu łęczyńskiego

W skład powiatu wchodzą:

Opis

Powiat Łęczyński jest powiatem ziemskim, położonym w centralnej części woj. lubelskiego. Obejmuje sześć gmin: Cyców, Ludwin, Spiczyn, Milejów, Puchaczów, Łęczna. Siedzibą powiatu jest Łęczna, jedyny ośrodek miejski. Fizjogeograficznie powiat leży w strefie przejściowej na pograniczu dwu odrębnych regionów geograficznych: północno - wschodniej krawędzi Wyżyny Lubelskiej w części tzw. Płaskowyżu Łuszczowskiego oraz południowo - zachodnim krańcu Polesia Lubelskiego, na styku dwu jego podregionów, tj. Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego oraz Obniżenia Dorohuskiego.

Powierzchnia powiatu wynosi 634km2, liczba ludności ok. 57390 osób. Sąsiadujące powiaty: lubelski, lubartowski, parczewski, włodawski, chełmski i świdnicki.

Gmina Łęczna położona jest w południowo - zachodniej części powiatu łęczyńskiego. W jej skład wchodzi miasto Łęczna, czternaście wsi i cztery kolonie.

ZABYTKI

synagoga

Synagoga Duża wzniesiona około połowy XVII wieku. W środkowej części znajduje się murowana bima, na planie kwadratu, z czterema kolumnami toskańskimi, na których są półkoliste arkady i dwukondygnacjowa nastawa. Na każdej ze ścian pierwszej kondygnacji znajdują się po dwa okienka zamknięte łukiem odcinkowym, na drugiej po jednym większym oknie, również zamkniętym łukiem odcinkowym. Kondygnacja pierwsza posiada sklepienie krzyżowe, dekorowane - jak i cała bima - renesansową sztukaterią. Od 1966 roku w synagodze mieści się Muzeum Regionalne.

Synagoga mała, zwana też Domem Modlitwy, szkołą żydowską. Wybudowana na początku XIX wieku. Orientowana. Budynek na planie zbliżonym do kwadratu. Od października 1993 roku mieści się w nim Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna. Z dawnego wyposażenia zachowała się jedynie kamienna umywalnia do rytualnego obmywania rąk w konchowej niszy, na ścianie zachodniej.

ratisz

Ratusz, taką nazwę nosi budynek wybudowany według planu opracowanego w XIX w. z przeznaczeniem na odwach. Funkcję taką pełnił do I wojny światowej. Jest to budynek klasycystyczny. Od 1971 roku siedziba Urzędu Stanu Cywilnego.

Kościół parafialny p.w. św. Marii Magdaleny został wybudowany w latach 1618 - 31 w stylu późnego renesansu, zwanego też stylem lubelskim. Murowany z kamienia i częściowo z cegły, otynkowany. Świątynia ma kształt krzyża o długości około 45 i szerokości 20 metrów, jednonawowa, prostokątna, czteroprzęsłowa, z dwiema prostokątnymi kaplicami po stronie północnej i południowej. Fasada jednokondygnacyjna, trójprzęsłowa, rozczłonkowana pilastrami.Wewnątrz kościoła znajduje się pięć ołtarzy barokowych, w tym ołtarz główny z elementami rokokowymi, zabytkowe obrazy i rzeźby. Pod kościołem znajduje się krypta, miejsce pochówku kilku łęczyńskich dziedziców z rodu Noskowskich i Firlejów oraz ich potomstwa. Kościół był kilkukrotnie restaurowany, a po pożarze w 1730 roku odbudowany i ponownie konserwowany. piaseczno

Dzwonnica wzniesiona po 1781 a przed 1805 rokiem, z cegły, na planie czworoboku, w stylu późnego baroku.

WAŻNE ADRESY:

Starostwo Powiatowe w Łęcznej 21-010 Łęczna, Al. Jana Pawła II 95A tel.(081)752 64 01, fax.(081)752 64 64 www.powiatleczynski.pl e-mail: poczta@powiatleczynski.pl

Urząd Miejski w Łęcznej 21-010 Łęczna, Pl. Kościuszki 5 tel.(081)752 11 50 fax.(081)752 02 13 , Urząd Gminy Cyców 21-070 Cyców ul. Chełmska 42 tel.(082)567 70 03 fax.(082)567 72 00 ,

Urząd Gminy Ludwin 21-075 Ludwin tel.(081)757 09 01 fax.(081)757 00 28 ,

Urząd Gminy Milejów 21-020 Milejów ul. Partyzancka 13 tel.(081)757 20 26 fax.(081)757 21 44 , Urząd Gminy Puchaczów 21-013 Puchaczów ul. Lubelska 22 tel.(081)757 50 12 fax.(081)757 57 65 , Urząd Gminy Spiczyn 21-077 Spiczyn tel.(081)757 70 48 fax.(081)757 70 48

kosciol

Punkt Informacji Turystycznej 21-010 Łęczna, ul. Tysiąclecia 10 tel. (081) 752-36-43,

e-mail: turystyka@powiatleczynski.pl

Strona powstala dzieki dofinansowaniu udzielonego w ramach projektu “Turystyka - wspólna sprawa”, realizowanego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Predsiebiorczosci, wspólfinansowanego ze srodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego.