Gmina Włodawa

Urząd Gminy Włodawa
22-200 Włodawa, al. Jana Pawła II 22
tel./fax (0-82) 5721 234
info@uq.wlodawa.pl
www.ug.wlodawa.pl

Powierzchnia gminy Włodawa wynosi 244 km2, a liczba mieszkańców - 6 400 osób. Gmina posiada dobrą sieć dróg, a od Lublina dzieli ją 90 km. Jest gminą rolniczą, choć w jej gospodarce znaczącą rolę odgrywa turystyka, czemu sprzyja położenie na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim.

Kościół parafialny p.w. św. Jana Jałmużnika (dawny kościół augustianów) w Orchówku (1770-77) wzniesiony został na skarpie doliny Bugu wg projektu Pawła Fontany w stylu późnego baroku z wyposażeniem rokokowym. Obecnie kościół jest Sanktuarium Maryjnym z Cudownym Obrazem Matki Bożej Pocieszenia.

Zespół pałacowo-parkowo-folwarczny w Różance położony na nadbużańskiej skarpie. Założony na początku XVIII w. przez Ludwika Pocieja, później posiadłość Zamoyskich. Pałac projektu Józefa Pioliz 1716 r., spalony w 1836r. odbudowany przez Lanciego i Marconiego. Znacznie zniszczony w 1914r. Zachowały się: klasycystyczna oficyna piętrowa z bramą przejazdową, brama do parku, kordegarda i pawilon w formie wieży z połowy XIX w. Park założony w XVIII w. jako ogród francuski, przerobiony w I poł. XIX w. na park angielski z licznymi pomnikami przyrody: lipami drobnolistnymi, świerkami i miłorzębem dwuklapowym.

  • Kościół rzymskokatolicki p.w. Św. Augustyna w Różance, murowany, wzniesiony w latach 1908 -1913, neogotycki, z wyposażeniem XVIII-XIX wiecznym.

  • Muzeum Byłego Hitlerowskiego Obozu Zagłady w Sobiborze, będące filią Muzeum Pojezierza Łęczyńsko - Włodawskiego, ze stałą ekspozycją przedstawiającą historię obozu od 1942-1943r. W miejscu obozu znajdują się tablice pamięci ofiar hitlerowskich, pomnik, ziemny kopiec zawierający prochy ofiar.

  • Kaplica rzymskokatolicka, współczesna w Sobiborze p.w. Wniebowzięcia Matki Boskiej.

  • Zabytkowy zespół drewnianej zabudowy wiejskiej w Sobiborze-chaty poleskie.

  • Zespół dworsko-parkowy w Sobiborze z XIX w., własność Kunickich, Pawłowskich, Kiersnowskich.

  • Dwie kapliczki przydrożne z pocz. XX w. we wsi Luta.

  • Miejsce potyczki oddziału "Lelewela" Borelowskiego -7 marca 1863 r. w Lucie.

  • W latach 1940 - 1942 funkcjonował w Lucie obóz pracy dla Żydów (około 300 więźniów).

  • Zabytkowa zabudowa wsi z początku XX w. w Żukowie.

  • Dawna klasycystyczna karczma z połowy XIX w. w Żukowie.

Strona powstala dzieki dofinansowaniu udzielonego w ramach projektu “Turystyka - wspólna sprawa”, realizowanego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Predsiebiorczosci, wspólfinansowanego ze srodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego.