Powiat Wlodawski

W sklad powiatu wchodza:

powiat wlodawski

Powiat włodawski położony jest we wschodniej części województwa lubelskiego. Od wschodu przebiega granica państwa (z Białorusią i Ukrainą) na rzece Bug. Według podziału fizyczno-geograficznego obszar powiatu leży na zachodniej krawędzi Polesia Zachodniego. Południowa część zajmuje wschodni odcinek mezoregionu Równiny Łęczyńsko - Włodawskiej, natomiast część północna położona jest w obrębie mezoregionu Garbu Włodawskiego (maksymalna wysokość 210 m n.p.rm.).

Równina Łęczyńsko-Włodawska, zwana również Pojezierzem Łęczyńsko-Włodawskim, rozciąga się między Garbem Włodawskim na północy, a Pagórami Chełmskimi na południu. Jestto najbardziej płaska część polskiej części Polesia z licznymi jeziorami i bagnami, ^/yajwiększą rzeką w powiecie włodawskim jest rzeka Bug, stanowiąca wschodnią granicę państwa i powiatu. Drugą co do wielkości jest Włodawka.

Na terenie powiatu włodawskiego znajduje się ok. 30 jezior. Wszystkie należą do Pojezierza Łęczyńsko - Włodawskiego.


 

Powiat w Liczbach

 • Powierzchnia powiatu włodawskiego: 1 256 km ; 4,99 %
  powierzchni województwa lubelskiego.

 • Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie
  chroniona: 40,7% powierzchni ogólnej.

 • Ludność: 40 828 (stan na 31.12.2002 r.).

 • Gęstość zaludnienia w powiecie: 33 osoby/km gdzie średnia
  krajowa to 124 osoby/km .

 • Ludność w miastach: 34,6% ogółu ludności.

 • Ilość gmin: 8, w tym 1 miejska, 7 wiejskich.

 • Miejscowości wiejskie: 155.


Przyroda

Powiat Włodawski charakteryzuje się wysokimi walorami przyrodniczymi. Region nasz wyróżnia się naturalnością środowiska oraz bogactwem unikalnej fauny i flory. W granicach powiatu znajdują się: Poleski Park Narodowy, Sobiborski i Poleski Park Krajobrazowy oraz Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu. W celu ochrony najcenniejszych form przyrody powołany został w 2002 roku Rezerwat Biosfery "Polesie Zachodnie".

Poleski Park Narodowy

Poleski Park Narodowy utworzono w 1990 roku, zajmuje on obszar 9647,73 ha. Położony jest w obrębie Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego stanowiącego południową część Polesia Lubelskiego. Na szczególną uwagę zasługują ekosystemy wodno-torfowiskowe, gdzie rosną m. in. takie rzadkości jak: brzoza niska, wierzba lapońska, wierzba borówkolistna, turzyca strunowa i bagienna, gnidosz królewski, rosiczki, bagnica torfowa, aldrowanda pęcherzykowata.

Ze świata zwierząt PPN najlepiej poznane są kręgowce, wśród których najciekawszymi są: ryba strzebla przekopowa, ropucha paskówka, bielik, błotniak zbożowy, żuraw, bocian czarny, wodniczka, sowa błotna, puchacz,łoś, wydra, bóbr, żółw błotny.

W Poleskim Parku Narodowym, z myślą o zwiedzających, wyznaczono szlaki turystyczne i ścieżki przyrodnicze, a także zbudowano odpowiednią infrastrukturę zapewniającą bezpieczne i ciekawe poznanie przyrody. Dzięki drewnianym kładkom i platformom widokowym można zobaczyć przepiękne krajobrazy i rośliny, ciekawe okazy charakterystyczne dla roślinności koła polarnego. Torfowiska tego obszaru zachowują swój surowy charakter od tysiącleci, przykładem jest bagno Spławy, będące elementem ścieżki przyrodniczej o takiej właśnie nazwie. Latem wzdłuż drewnianej kładki kwitną storczyki, a w niewielkich zagłębieniach czyhają na swą zdobycz mięsożerne rośliny wodne -pływacze. Ścieżka Spławy oprócz wspaniałego torfowiska prezentuje także jeden z najrzadszych ekosystemów leśnych w Europie: brzezinę bagienną. Najrzadszy typ torfowisk w Polsce i na świecie to torfowiska wysokie, których przykładem jest "Durne Bagno".

Poleski Park Krajobrazowy

Poleski Park Krajobrazowy o obecnej powierzchni 5 113 ha został utworzony w 1983 roku na terenie gmin: Urszulin, Sosnowica, Stary Brus. Tworzą go cztery enklawy rozmieszczone wokół Poleskiego Parku Narodowego, stanowiąc jego naturalną otulinę. Krajobraz Parku jest na ogół równinny z torfowiskami i trudno dostępnymi jeziorami. We wschodniej części parku znajduje się kompleks stawów bruskich i dawne Jezioro Wytyckie, przekształcone obecnie w zbiornik retencyjny.

Sobiborska Park Krajobrazowy

Sobiborski Park Krajobrazowy utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: Włodawa, Hańsk, Wola Uhruska. Park rozciąga się na powierzchni 11 166 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i śródleśnymi jeziorami, objętymi ochroną rezerwatową. Występują tutaj prawie wszystkie typy borów niżowych oraz brzezina bagienna. Charakterystyczną formacją roślinną Sobiborskiego Parku Krajobrazowego są torfowiska. Na trenie Parku można znaleźć ponad 40 gatunków roślin objętych ochroną prawną. Teren parku stwarza dogodne warunki do bytowania wielu gatunków zwierząt i ptaków. W rezerwacie "Małoziemce", jednym z sześciu utworzonych na terenie SPK, znajduje się liczna kolonia lęgowa czapli siwej. Osobliwością SPK jest żółw błotny oraz niezwykle rzadka ryba strzebla przekopowa - relikt glacjalny.

Rezerwaty Przyrody

Rezerwaty w Sobiborskim Parku Krajobrazowym:

 • Rezerwat "Brudzieniec"

 • Rezerwat "Żółwiowe Błota"

 • Rezerwat "Małoziemce"

 • Rezerwat "Jezioro Orchowe"

 • Rezerwat "Magazyn"

 • Rezerwat "Trzy Jeziora" Ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne w Poleskim Parku Narodowym:

 • Ścieżka "Dąb Dominik" - długość około 4 km

 • Ścieżka "Jezioro Długie" - długość około 1,5 km

 • Ścieżka "Perehod" - długość około 5 km

 • Ścieżka "Spławy" - długość około 3,5 km Ścieżki przyrodnicze w Sobiborskim Parku Krajobrazowym:

 • Ścieżka "Stulno"

Jezioro Biale

Wielką atrakcją sezonu letniego jest, leżąca nad jeziorem Białym, Okuninka -wieś letniskowa oddalona 7 km na południe od Włodawy przy drodze z Białej Podlaskiej do Chełma.
Jezioro ma łatwy dostęp do wody, twarde piaszczyste dno. Żyje w nim wiele gatunków ryb: szczupak, sielawa, sandacz, węgorz. Nad jeziorem można spotkać kaczki krzyżówki, perkozy, czaple siwe, łabędzie, błotniki stawowe. Od strony południowej jezioro otoczone jest lasem należącym do Sobiborskiego Parku Krajobrazowego. Jezioro Białe (106ha) wchodzi w skład grupy jezior: Glinki (47ha), Czarne (24ha), Święte (6ha), Rogoźne (6ha), Lipiniec(4ha).

Wokół jeziora w odległości 100-150 m od jego brzegów biegnie lokalna droga i zlokalizowane są liczne ośrodki wypoczynkowe. W sezonie letnim czynne są restauracje, kawiarnie, wypożyczalnie sprzętu sportowego, kino letnie, boiska do gier i zabaw, camping, pola namiotowe, zakłady gastronomiczne.

Dolina Bugu

Bug to rzeka niezwykle malownicza, tajemnicza ale i zdradliwa. Jest już niemal ostatnią w Europie posiadającą naturalne koryto oraz
słabo przekształconą dolinę, liczną w starorzecza (bużyska), które są modelowane w zależności od poziomu wody w Bugu. Rzeka jest wspaniałym łowiskiem dla wędkarzy, którzy mogą liczyć na suma, szczupaka i leszcza, a w bużyskach karasia i lina.

Piesze Szlagi Turystyczne

 • Szlak "Nadbużański" - czerwony, dł. 329,2 km (pow. włodawski -
  74.1 km) KÓZKI - Serpelice - Janów Podlaski - Pratulin - Terespol -
  Jabłeczna - Kuzawka - Hanna - Różanka - Włodawa - Orchówek -
  Sobibór - Uhrusk - Siedliszcze - Dorohusk - Dubienka - Horodło -
  HRUBIESZÓW

 • Szlak "Pętla Sobiborska" - zielony, dł. 11,3 km SOBIBÓR PKP -
  -J. Pereszpa - SOBIBÓR PKP

 • Szlak "Trzech Jezior" - niebieski, dł.21,7 km SOBIBÓR - J.Brudno -
  Stulno-WOLAUHRUSKA PKP

 • Szlak "Lasów Sobiborskich" - czarny, dł. 11,6 km SOBIBÓR PKP -
  Żłobek II -Tarasiuki - J.Białe

 • Szlak "Siedmiu Jezior Włodawskich" - żółty, dł. 20,7 km
  ORCHÓWEK PKP - J. Orchowe - J. Białe - J.Czarne - J. Rogóźne -
  -J. Lipieniec - J. Święte - J.Glinki - ORCHÓWEK PKP

 • Szlak "Lasów Włocławskich" - zielony, dł. 43,7 km WŁODAWA PKS - Adampol sanatorium - Wyryki - Suchawa - Adamki - Włodawa Rynek-WŁODAWA PKS

 • Szlak "Bagno Bubnów" - czerwony, dł. 12,9 km ZASTAWIE -Pikulawka - Wojciechów - SERNIAWY

 • Szlak "Krawędziowy PPN" - żółty, dł. 20 km WOŁOSKOWOLA PKS - Nowiny - Durne Bagno - Wólka Wytycka - Załucze Stare -Muzeum PPN

 • Centralny Szlak Pojezierza Łęczyńsko - Włodawskiego - niebieski, dł. 120 km WŁODAWA PKS - J. Białe - Luta - Dubeczno - Hańsk -Wytyczno - Pieszowola - Sosnowica PKS - J. Białka - Orzechów Stary PKS - Ośr. J. Zagłębocze - Załucze Stare - Grabniak -Wereszczyn - URSZULIN PKS

 • Szlak "Pojezierny Południowy" - żółty, dł. 57,8 km URSZULIN PKS - Zastawie - Sęków- Serniawy - Sawin PKS - HNISZÓW x Szlak ( dawny "Partyzancki") - czerwony , dł. 120,4 km URSZULIN PKS - kol. Wola Wereszczyńska - Jamniki - Zawadówka -Załucze ) Stare Muzeum PPN - J. Uściwierz - Rogoźno - Krasne - Ostrów Lub. -PARCZEW PKP

Trasy Rowerowe

 • Włodawa -Okuninka - Wola Uhruska długość ok. 40 km. Przebieg: Włodawa ul. Kraszewskiego most na rzece Włodawka -Okuninka - Jezioro Białe, Żłobek Mały (zadaszenie turystyczne). Jezioro Wspólne - rezerwat "Żółwiowe Błota" (zadaszenie turystyczne i wieża widokowa), Sobibór, rezerwat "Jezioro Brudzieniec" (zadaszenie turystyczne), rezerwat "Trzy Jeziora", Stulno, Majdan Stuleński park podworski (zadaszenie turystyczne), rezerwat "Małoziemce", Wola Uhruska wzniesienie "Pomnik" (wieża widokowa) -Wola Uhruska GOKSiR (zadaszenie).

 • Lublin - Wola Uhruska długość 110 km.

 • Edukacyjna Ścieżka Rowerowa "Mietułka" Wytyczno -Pieszowola - Wytyczno długości 21 km.

Muzea

 • Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego
  22-200 Włodawa ul. Czerwonego Krzyża 7 www.muzeum.wlodawa.metronet.pl mplw@wp.pl tel.fax (0-82) 5722178 godziny otwarcia: wdni powszednie w godz. 10.00-15.00 sobota-niedzielawgodz. 10.00-14.00 dzieci do lat siedmiu wstęp bezpłatny niedziela wstęp bezpłatny
  Wystawy stałe:

  • Judaica

  • Chłopskie pielgrzymowanie (etnografia regionu)

  • W pokoju mełameda nauczyciela szkółki religijnej

  • Z historii Żydów włodawskich (1918-1945)

  • Babiniec

  • Autorska kolekcja rzeźb lokalnego artysty Jana Pawłowskiego

 • Muzeum Byłego Hitlerowskiego Obozu Zagłady w Sobiborze
  22-200 Włodawa (Stacja Kolejowa Sobibór) tel. (0-82) 5719867
  czynne od 4 maja do 14 października codziennie w godz. 9.00-14.00, poza tym okresem kontakt z Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie

 • Ośrodek Dydaktyczno - Muzealny w Załuczu Starym
  22-234 Urszulin tel. (0-82) 5713 199
  czynny od 1 majado31 października wgodz.9.00-17.00 w pozostałą część roku czynne po uprzednim zgłoszeniu x

 • Skansen w Holi
  22-244 Stary Brus
  tel. (0-82) 5607 635 -Alina Karabowicz czynny od maja do października,
  godziny popołudniowe tylko po kontakcie telefonicznym.
  Obiekty udostępnione do zwiedzania: chałupa chełmsko-podlaska z pełnym wyposażeniem, stodoła z plecionymi ścianami, wiatrak "koźlak", piec garncarski, ule, kłody, kapliczka przydrożna z zespołem krzyży.

 • Zagroda Poleska "Przeszłość Przyszłości" w Starym Brusie
  22-244 Stary Brus
  adres kontaktowy: Janina Armacińska,
  Sosnowica Dwór 11/4,
  21-230 Sosnowica, tel. 0606931527
  godziny otwarcia do uzgodnienia
  po kontakcie telefonicznym,
  zwiedzanie bezpłatne

 • lzba Regionalna "ZAŚCIANEK"
  Zbiory etnograficzne w Gminnym Ośrodku Kultury
  w Hańsku
  22-235 Hańsk
  ul. Osiedlowa 6
  tel. (0-82) 5714-210
  godziny otwarcia: 8.00-18.00 '

 • Zbiory etnograficzne w Hańsku
  BogusławRolko tel. (0-82) 5714 009
  Sławomir Sobolewski tel. (0-82) 5714 115

 • Zbiory entomologiczne w Hańsku
  Marek Hołowiński tel. (0-82) 5916 733
  Roman Mazurek tel. (0-82)5714451

 • Izba Pamięci w Szkole Podstawowej w Dołhobrodach
  22-220 Hanna

 • Warsztat plecionkarski w Dołhobrodach
  Czesław Sarnacki, Władysław Marciocha

 • Warsztat tkacki w Dołhobrodach
  Stanisława Baj, Karolina Demianiuk

 • Zespół "Tkaczki" z Wyryk

mapa_powuat

Strona powstala dzieki dofinansowaniu udzielonego w ramach projektu “Turystyka - wspólna sprawa”, realizowanego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Predsiebiorczosci, wspólfinansowanego ze srodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego.