Gmina Wyryki

Urząd Gminy Wyryki, 22-205 Wyryki, tel. 082-5913 003
www.wyryki.netbip.pl.
www.wyryki.qmina.woi.lublin.pl
wyryki_g@woi.lublin.pl

Gmina Wyryki leży 12 km od Włodawy i 88 km od Lublina. Zajmuje powierzchnię 219 km , z czego ponad połowa to lasy. Liczba mieszkańców wynosi 3 200 osób. Gmina ma charakter rolniczy. Walory środowiska przyrodniczego sprzyjają rozwojowi agroturystyki, a brak przemysłu stwarza warunki do produkcji zdrowej żywności. Gmina posiada wolne obiekty i tereny do zagospodarowania.

Warto zobaczyć

 • Zespół pałacowo-parkowy z figurą NMP i bramą w Adampolu,
  dawny pałac myśliwski wzniesiony w latach 1923-1927 według projektu Jana Koszy-ca Witkiewicza. Zespół pałacowy usytuowany w głębi starego lasu, składający się z kilku obiektów zgrupowanych wokół czworobocznego dziedzińca, siedziba rodu Zamojskich. Budynek utrzymany jest w typie romantycznego zamku.
  Pałac myśliwski Zamojskich w Adampolu ma charakter eklektyczny z cechami klasycystycznymi i bizantyjskimi. W wyposażeniu wnętrza znajdują się elementy wystroju dawnego pałacu w Różance w postaci kamieniarki i rzeźb. W dawnej bibliotece polichromia przedstawia sześć widoków dawnego pałacu i parku w Różance. W północnym skrzydle zachowała się w nienaruszonym stanie kaplica pałacowa, a w niej kopie dwóch Xlll-wiecznych witraży romańskich, związanych z życiem św. Szczepana, pochodzące z Francji. Wnętrze pałacu posiada bogaty wystrój architektoniczny. W parku przed pałacem klasycystyczna figura kamienna
  NMP Niepokalanej z 1858 r.,pochodząca z Różanki. Od 1946 r.mieści się tutaj sanatoriumprzeciwgruźlicze. W latach 1941-1943 w pobliżu pałacu istniał obóz pracy dla Żydów (przeciętnie
  przebywało w nim 600 więźniów).
  Pomnik upamiętnia miejsce kilkakrotnych egzekucji Żydów.

 • Cerkiew prawosławna p.w. Podwyższenia Krzyża Św. (dawna cerkiew unicka) z początku XIX w. w Horostycie z wyposażeniem wnętrza, dzwonnicą drewnianą i otoczeniem. Drewniana, o konstrukcji zrębowej cerkiew została zbudowana na miejscu wcześniejszej ok. 1702r. W 1875 r. zamieniona na cerkiew prawosławną. We wnętrzu: późnoklasycystyczny ikonostas z 1880r., dwa ołtarze boczne z pierwszej połowy XVII w. i feretron z połowy XVIII w.

 • Kościół parafialny rzymskokatolicki w Lubieniu p.w. Św. Mikołaja bpa, z I poł. XIX w. pierwotnie cerkiew greckokatolicka wzniesiona w 1647r., w latach 1784-1785 prawosławna, około 1919r. do 1937r. zamieniona na kościół rzymskokatolicki. W 1937 r. dokonano rozbiórki i przeniesiono do Woli Korybutowej. Obecny kościół wzniesiono w roku 1938, murowany z wyposażeniem dawnej cerkwi greckokatolickiej.

 • Cmentarz prawosławny w Lubieniu.

 • Dawny klasztor sióstr Leontynek w Wyrykach Połód.

 • Chałupy z XIX i początku XX w. w Wyrykach.

 • Kapliczka z XIX w. w Wyrykach.

 • W Wyrykach Połód klasycystyczny drewniany dworek.

 • Trzy wiatraki koźlaki wWyrykach.

 • Wiatrak koźlak w Horostycie Kolonii, z przełomu XIX i XX w., oszalowany, z zachowanym pierwotnym mechanizmem, przykryty dachem naczółkowym, gontowym.

 • Wiatrak w Lubieniu XIX - wieczny drewniany.

Zobacz także: Włodawa>>Stary Brus >> Wola Uhruska >>Urszulin>>Hanna >> Hańsk

Strona powstala dzieki dofinansowaniu udzielonego w ramach projektu “Turystyka - wspólna sprawa”, realizowanego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Predsiebiorczosci, wspólfinansowanego ze srodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego.