Aluminium w elektrotechnice

Aluminium, które w 99,5% składa się z glinu, jest obecnie jednym z najczęściej stosowanych w wytwórstwie materiałów. Ten niezwykle lekki, plastyczny i będący dobrym przewodnikiem metal wykorzystuje się dzisiaj w wielu gałęziach przemysłu. Jedną z dziedzin, w których aluminium bardzo dobrze się sprawdza, jest elektrotechnika. Przyjrzyjmy się zatem, jakie metal ten znajduje w niej zastosowania.

W przewodach i układach elektrycznych

Ze względu na swoje właściwości aluminium jest cenionym metalem przewodowym. Stopy z dodatkiem tego metalu używane są głównie w liniach wysokiego napięcia. Najpopularniejszym materiałem jest stop stali z aluminium, w którym stal pełni funkcję elementu nośnego. Jednakże coraz większym uznaniem cieszą się również inne stopy z dodatkiem aluminium, np. aluminiowo-magnezowo-krzemowe, które wykazują dużą wytrzymałość mechaniczną i cechują się niższymi kosztami wytwarzania.

Do najważniejszych zalet przewodów wykonanych z aluminium należą dobra konduktywność oraz odporność na korozję.

Aluminium jest powszechnie używane także jako dodatek w produkcji alumelu, czyli stopu niklu, aluminium (od 1,5 do 3%), manganu (0,8 do 2%) i krzemu (0,8 do 2%) z domieszkami żelaza i kobaltu. Alumel używany jest do wytwarzania oporników i ogniw termoelektrycznych. Warto wyjaśnić, czym są owe części. Oporniki (rezystory) to występujące w układach elektrycznych elementy bierne, których zadaniem jest zmniejszanie napięcia prądu. Ogniwa termoelektryczne (termopary) są z kolei wykorzystywanymi jako czujniki temperatury elementami obwodów elektrycznych.

Metal, z którego wykonywane są obudowy

Zastosowanie aluminium w elektrotechnice nie ogranicza się wyłącznie do używania go w przewodach i układach elektrycznych. Od lat możemy przecież podziwiać wytrzymałe i bardzo estetyczne obudowy, w których zamknięto urządzenia elektryczne codziennego użytku. Tak, obudowy te wielu przypadkach wykonywane są z aluminium. I wcale nie jest to przypadek.

Dlaczego aluminium cieszy się taką popularnością? Przede wszystkim ze względu na fakt, iż jest ono odporne na korozję, lekkie, wytrzymałe i bardzo uniwersalne. Wszak metal ten łatwo poddaje się obróbce plastycznej, przez co możliwe jest nadawanie mu odpowiednich, pożądanych kształtów (najczęściej poprzez metodę wyciskania, czyli ekstruzji).

Ale zastosowanie aluminium do wytwarzania obudów urządzeń elektrycznych ma także podłoże technologiczne. Metal ten jest bowiem niemagnetyczny, przez co nie zakłóca pracy czułych magnesów, które często znajdują się we wnętrzach różnych urządzeń.

Aluminium — metal przyszłości

Zdaniem wielu ekspertów ludzkość wciąż nie poznała wszystkich sposobów na optymalne wykorzystanie właściwości aluminium. Stopy aluminium i innych metali znajdują już zastosowanie w różnego rodzaju nanourządzeniach, które zaczynają odgrywać coraz większą rolę chociażby w medycynie. Duże nadzieje są wiązane także z możliwościami wykorzystywania aluminium w systemach pozyskiwania energii odnawialnej. Metal ten rzeczywiście może niebawem pomóc w zmienianiu świata.

Na podstawie: http://nitrid.eu/zastosowanie/spawanie-i-lutowanie/

Strona powstala dzieki dofinansowaniu udzielonego w ramach projektu “Turystyka - wspólna sprawa”, realizowanego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Predsiebiorczosci, wspólfinansowanego ze srodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego.